دیدگاه مدیریت

مدیریت و کارکنان شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون به عنوان اولین کارخانه تولید خوراک دام پایه از نیشکر در کشور با تاکید بر دانش صنعتی روز و تجربیات گذشته همواره برای تحقق اهداف زیر کوشیده اند

  • بالا بردن کیفیت تولید سالانه و استاندارد محصول جهت جلب رضایت مشتری گرامی
  • افزایش تولید سالانه
  • کاهش ضایعات و هزینه های غیر ضروری
  • استفاده از فناوری روزجهانی و تعویض سیستم های قدیمی و فرسوده