آدرس

خوزستان شوشتر کیلومتر 17 جاده کشت و صنعت کارون

دفتر تهران

02188046050

09128448463

شماره تماس کارخانه

06136202672

06136202676

واتساپ

09050978898

فروش

06136225796

09163025154

تلگرام

09161129187