در راستای استفاده از بقایای حاصل از گیاه نیشکر به عنوان مواد ارزان قیمت در دامداری ها، شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون متعلق به بانک کشاورزی با استفاده از تفاله نیشکر (باگاس) اخیراً اقدام به تولید محصولی جدید تحت عنوان((باگاس خشک فرآوری شده)) دربسته­بندی 40-30کیلوگرمی نموده است .

این محصول پس از مصرف در دامداریهای بزرگ صنعتی طبق گزارشات موجود از طرف دامداران محترم بهترین جایگزین علوفه خشبی بجای کلش گندم در تهیه بستر دام بدلیل ارزان و اقتصادی بودن ،خشک وبهداشتی بودن،طبیعت­گرم،نرم و عاری بودن از هرگونه جسم خارجی ،انتقال ،انبارداری آسان و همچنین نگهداری طولانی مدت گردیده است.علی ایحال این مجموعه آماده است نسبت به تحویل روزانه محموله ­های موردنیاز اقدام ­نماید.