ملاس

ملاس بسته بندی شده در ظروف 20 کیلوگرمی جهت استفاده در جیره غذایی دام و طیور

ملاس نیشکر، شیره قهوه ای رنگ و غلیظی است که پس از استحصال مواد قندی موجود در ساقه گیاه نیشکر از آن به جا می ماند این مایع غلیظ به جهت آنکه هنوز مقدار قابل توجهی مواد قندی در آن موجود میباشد جهت تامین بخشی از انرژی در جیره غذایی دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین به عنوان بایندر(چسباننده) در کارخانجات تولید خوراک دام و طیور برای ایجاد استحکام کنسانتره پلت کاربرد گسترده ایی دارد.

نظر به حجم قابل توجه مصرف ملاس در صنایع تولید خوراک دام و طیور لذا این مایع غلیظ و چسبنده توسط کامیون های مجهز به تانک های بزرگ 25 تنی از کارخانجات قند و شکر به سوی مشتریان حمل و تحویل داده می شوند و لذا ان دسته از متقاضیان که به مقادیر جزئی ملاس نیازمندند همواره با مشکل تامین مواجه می باشند

 جهت تامین نیاز متقاضیان جزئی ،شرکت خوراک دام کارون اقدام به بسته بندی ملاس خالص نیشکر در ظروف پلی اتیلن مقاوم نموده است . هر ظرف به طور خالص محتوی 20 کیلوگرم ملاس میباشد که درب ظرف پس از پرشدن جهت جلوگیری از ریزش این ماده غلیظ و چسبناک پلمب گردیده است و لذا به خوبی قابل حمل و نگهداری در انبار میباشد.

درصد آنالیز  نسبی ملاس

 

بریکس 85% ،ساکاروز40% ، خاکستر8