کمپوست پاک محصول تهیه شده از پسماند صنایع نیشکر(باگاس، فیلتر کیک ، بقایای زراعی، ویناس)

         در راستای تلاش جهت توسعه کشاورزی پایدار ،به عنوان یکی از اهداف اصولی خود به منظور افزایش مواد آلی خاکها کشاورزی کشورمان و برای حفظ حاصلخیزی و تداوم فعالیت های موجودات زنده خاکزی و نهایتا تولید محصولات مرغوب و سالم ،شرکت خوراک دام کارون جهت استفاده از  ضایعات کارخانه خود و…

اطلاعات بیشتر

برگزاری جلسه با حضور مدیریت محترم عامل شرکت کشت و صنعت کارون

برگزاری جلسه با حضور مدیریت محترم عامل شرکت کشت و صنعت کارون، معاونت محترم امور مجامع شرکتهای بانک کشاورزی جناب آقای باقری مقدم، اعضا محترم هیات مدیره شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون آقایان ترکستانی، علیپور، مقامی با نمایندگان شرکت ایتالیایی آرکو اینترنشنال درخصوص پروژه تولید پلت سوختی از باگاس پیرو مباحث و بررسی…

اطلاعات بیشتر

تاکید مدیرعامل کشت و صنعت کارون مبنی بر سودآوری در شرکت خوراک دام کارون

مهندس میرزاپور در حاشیه جلسه مجمع عمومی شرکت تهیه و تولید خوراک دام کارون با تاکید بر برون رفت شرکت از زیان سالیانه هم اکنون، تا برگزاری مجمعی مشابه در سال ۹۹ گفت: باید رویکرد جدیدی اتخاذ گردد تا از باگاس که در جهان امروز به علت تنوع در امکان تولید محصولات چند منظوره از…

اطلاعات بیشتر